ELEKTROINSTALACE PŘEROV

"

Elektroinstalace

Provádíme montáž, rekonstrukce a opravy osvětlení, zásuvkové obvody, rozvaděče, zapojení sporáku, trouby, bojleru, digestoře, kompletní elektroinstalace budov, průmyslových objektů, bytů a provozoven včetně revize.

Veřejné osvětlení

Opravy a montáž osvětlovacích těles a stožárů veřejného osvětlení, osvětlení budov, parkovišť, veřejných prostor a komunikací včetně revize.

Průmyslová elektroinstalace a hromosvody

Oprava a montáž průmyslového vedení,zapojení přístrojů, osvětlení hal, prodejen, veřejných a výrobních prostor, natažení a opravy kabelové vedení, montáž a oprava hromosvodu včetně revize.

Elektroinstalace

Rozvaděče

Dodáváme plastové rozvaděče a rozvodnice, na přání zákazníka i plechové.
Na všechny typové řady máme ve spolupráci s FTZÚ – státní zkušebnou provedeny požadované zkoušky v souladu s ČSN 60439-1,3.
Námi dodávané osazené rozváděče splňují požadavky na výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. Součástí dodávky je ES – prohlášení o shodě, značka CE doklad o typové, kusové zkoušce, výrobní štítek, schéma zapojení.